Perioada de derulare a proiectului:
1.10.2010-30.09.2013

Valoarea totala eligibila a proiectului: 19.367.906 lei

Valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordata din FSE: 16.817.152,14 lei

Valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordata din bugetul national: 1.582.357,86 lei

Contributia eligibila a Beneficiarului: 968.396 lei

Administratia Nationala a Penitenciarelor

Administratia Nationala a Penitenciarelor din Romania (denumita in continuare ANP) este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, care face parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului.

Activitatea ANP se desfasoara in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, Conventiei Europene pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, Pactului International cu privire la Drepturile Civile si Politice, cu Recomandarile Consiliului Europei cu privire la tratamentul detinutilor, cu dispozitiile Legii nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, ale Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si a actelor normative date in aplicarea acestei legi.

Structura sistemului penitenciar
•    32 Penitenciare
•    1 Penitenciar de Femei la Targsor
•    3 penitenciare de minori şi tineri: Craiova, Tichilesti şi Tg. Mures;
•    3 centre de reeducare pentru minori: Gaesti, Tichilesti, Targu Ocna;
•    6 penitenciare-spital: Bucuresti-Jilava, Bucuresti-Rahova, Colibasi, Dej, Poarta Alba, Targu Ocna;
•    Unitati de pregatire si formare: - Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de  Penitenciare Tg. Ocna;

Centrul de Formare si Specializare a Ofiterilor din ANP/Arad
•    Baza de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii Bucuresti;
•    Subunitatea de Paza si Escortare Detinuti Transferati

Serviciul penitenciar ca parte a sistemului judiciar garanteaza respectarea drepturilor fundamentale ale individului in executarea pedepselor si masurilor privative de libertate; asigura educatia persoanelor private de libertate in vederea reintegrarii si responsabilizarii sociale a acestora si contribuie la cresterea sigurantei in comunitate prin crearea si mentinerea unui mediu custodial sanatos.
-    Atribuţii principale:
-    Asigura paza, escortarea, supravegherea
-    Asigura dreptul la asistenţa medicala
-    Evalueaza nevoi de asistenta sociala, educatie si terapeutice
-    Asigura activitati de pregatire scolara si calificare profesionala
-    Asigura activitati de reintegrare sociala

Programele si activitatile de educatie si asistenta psihosociala destinate persoanelor private de liberate constau in:
-     Instruire scolara;
-     Formare profesionala;
-     Activitati cultural – artistice;
-     Activitati sportiv – recreative;
-     Asistenta psihologica;
-     Asistenta sociala.

Aceste activitati au ca scop echilibrarea comportamentala a persoanelor private de libertate, imbunatatirea nivelului de cunostinte generale, formarea deprinderilor si atitudinilor prosociale, in scopul cresterii sanselor de reintegrare sociala si a diminuarii riscului pentru comunitate.